Lednings renovering i uge 21

30. april 2020

Lednings renovering i uge 21


Der er fundet et brud på vores hovedledning på Ulfkjærvej der kræver renovering, der vil i Uge 21 være driftsforstyrrelser i flere perioder i løbet af ugen, driftsforstyrrelserne vil være i hele Ulfborg by, dog mest i vestenden af vores forsyningsområde, det forventes at nedlukningen af varmeforsyningen sker onsdag d.20-5-2020 fra kl. 8.00 til arbejdet er færdig sidst på dagen, der vil mangles varme i radiatorer og gulvvarme, samt varmvandsforsyningen vil være afbrudt, fjernvarmen tilråder at man afbryder strømmen til sin cirkulationspumpe, på blandesløjfer til gulvvarmestyringen, for at minimere risikoen for at pumpen kommer til at køre uden vand i aflukningsperioden, da dette kan skade pumpen på blandesløjfen.

DOWNLOAD
Nedlukning Uge 21