Om os

Ulfborg fjernvarme er et andelsejet værk, grundlagt i 1952. Fjernvarmen opstod i det gamle gartneri på Ulfkjærvej, her renoverede man i 1969 med nuværende bygning. Værket var dengang fuelolie fyret. Mange forskellige brændsler er brugt såsom spildolie, rapsolie og fiskeolie. Værket fungerer udelukkende som reserve, er velfungerende og sammenkoblet med styringen fra fliseværket.

Ledningsnettet 
Er løbende renoveret alt efter hvor behov opstod og rigtig meget af det gamle net er udskiftet. I yderdistrikterne er anvendt små rør og dobbeltrør bruges hvor det beregnes rentabelt. Allerede i 1986 blev de første dobbeltisolerede rør nedlagt. Seneste renovering udført isamarbejde med Vestforsyning, der skulle separere kloakkerne, og Vandværket, - her er anvendt 3 dobbelt isolerede rør.

Målerparken er ny renoveret med Diehl metering's avancerede radioaflæsnings system. Vi er netop begyndt af aflæse hver måned og indfører ny incitamentsafgift fra 2015, se brochure her 
Flisværket er netop færdigrenoveret og den ny EURO THERM kedel er 6 MW, hertil varmegenvindingen fra kondensat på ca. 1 MW. Kedlen afløste den gamle fliskedel fra 1992.

Ny kedelhal opført, udvidelse af flis lager til ca. 1200 m3, ny robotkran indsat og akkumuleringstank på 1500 m3 opført.

Produktionen 
Er på ca. 25-30.000 MWT årligt og sker på flis. 

Der er tilkoblet 959 forbrugere som forsynes med varme fra det moderne miljøvenlige flisværk på Sportsvej, bygget i 2014.
Som reserve og spidslast, fungerer det gamle olieværk på Ulfkærvej.
Her på siden kan du få alle nødvendige informationer, herunder økonomiske, tekniske og administrative samt vejledning og gode råd. 
For teknikeren kan der findes information om tekniske installationer, tryk og temperatur-forhold.

//