Tilskud

Få tilskud til dine energibesparelser på: www.lokaleenergibesparelser.dk

Jf. aftalen omkring Energiselskabernes Energispareindsats beskrevet i energispareaftalen af 16. december 2016 henviser Ulfborg Fjernvarme til Lokaleenergibesparelser.dk ApS, der som aktør varetager den fulde energispareforpligtelse for Ulfborg Fjernvarme. Den lovpligtige information findes på følgende link: www.lokaleenergibesparelser.dk/information

Når du vil energirenovere din bolig med f.eks. ekstra isolering, nye vinduer, forbedringer på varmeanlægget eller konvertere f.eks. dit oliefyr til fjernvarme eller alternativ energi så husk, at dine energiforbedringer er penge værd for dig.

VIGTIGT: Aftalen om salg af energibesparelser skal være på plads inden arbejdet eller materialer ordres, for ellers kan varmeværket og andre distributionsselskaber jf. "Aftale om energibesparelser" ikke anvende besparelserne, som dermed bliver værdiløse...